13.5.10

El senyor gerent en fa un de breu


Tothom està cremat, tothom sua odi... no és d'estranyar que el concepte de la bondat natural de l'home de Rosseau o el de la internacional àcrata, se'n vagi a prendre pel cul.
On queda la filosofia oriental de Mengzi? Cito de la wikipedia: "al cor de tot ser humà hi ha quatre tendències o sentiments naturals que l'orienten cap al bon camí: la compassió, la vergonya, el respecte i la modèstia i el sentiment de discerniment entre el que està bé i el que està malament. Aquests sentiments són una mena "d'arrels" que, conreades, desenvolupen les virtuts de la benevolència, la rectitud, el decòrum i el coneixement".
Ni-nis, chonis, polítics, corrupcions, bancs, estafes i estafadors, constitucionals i estatuts,.... al senyor gerent no li estranya pas el comentari de l'adrian (que no deixa de ser un fill de puta integral).
Estiguin bonets, i vagin per la sombra.
.

5 comentaris: